Εικόνα

Εικόνα

Ενας αρχαίος μύθος αναφέρει:

Αφού οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο, φοβήθηκαν ότι ίσως κάποτε ο Ανθρωπος τους επισκιάσει...


Θέλησαν λοιπόν να κρύψουν κάπου το μυστικό της Αθανασίας,

ώστε ο άνθρωπος να μην το βρει ποτέ και να παραμείνει θνητός και αδύναμος...

Ακούστηκαν πολλές απόψεις...

Η πιο σοφή ήταν να το κρύψουν μέσα στην καρδιά του Ανθρώπου γιατί εκεί δεν θα σκεπτόταν να ψάξει ποτε...

Ετσι και έγινε.


Εκτοτε ο Ανθρωπος αναζητα το κλειδί της αθανασίας οπουδήποτε αλλού εκτός από μέσα του...


Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Θεωρία, το Άνθος της Προσευχής.. Άγιος Ισαάκ ο ΣύροςΗ προσευχή είναι η κίνηση δύο Προσώπων.

Του Ανθρώπου προς τον Θεό 
και του Θεού προς τον Άνθρωπο. 

Η πρώτη έγκειται στις δικές μας προσπάθειες. 

Η δεύτερη όμως είναι δώρο άνωθεν. 

Σε αυτές τις πολύτιμες στιγμές της Θεικής Παρουσίας 
ο Ανθρωπος βιώνει 
τα ευγενέστερα και υψηλότερα συναισθήματα. 

O ικέτης τότε,
 χάνει την αίσθηση του εαυτού του,
καθώς η διάνοια του 
απορροφάται από τον Ωκεανό της Θεότητας, 

σταματά να προσεύχεται, 
και εκστατικός ατενίζει 
το μεγαλείο της δόξας του Θεού(Θεωρία)

Δημιουργός και Δημιούργημα γίνονται Ένα 
σε μια άρρηκτη κοινωνία Αγάπης..

Αυτό είναι το Τέλος της Προσευχής 
και η Αρχή της Αιωνιότητας..

Και αυτό αποκαλεί ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος 
Καθαρή προσευχή

Γράφει ο Γέρων
..........................................


Διότι και οι στεναγμοί, 
και οι γονικλισίαι 
και αι καρδιακαι δεήσεις, 
και οι γλυκύτατοι κλαυθμοί, 
και πάντα εν γένει τα σχήματα της προσευχής,

ως προείπον, 
έως εις την καθαράν προσευχήν 
έχουσι τον όρον να κινώνται. 

Μετά δε το όρον τούτον έπεται έκπληξις και θαυμασμός, 
και όχι προσευχή.

Επειδή παύουσι τα έργα της προσευχής, 
και ο νούς ευρίσκεται εις θεωρίαν πλέον, 
και όχι εις προσευχήν. 


Οταν δηλαδή 
η διοίκησις και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος 
κυριεύει τον νούν, 
τον οικονόμον των αισθήσεων και των λογισμών, 

τότε αφαιρείται το αυτεξούσιον εκ της φύσεως, 
και ο νους οδηγείται δια της οδηγίας άλλου, 
και όχι δια της ιδίας αυτού θελήσεως, 

όπου δεν γνωρίζει, 
ούδε δύναται να διευθύνει τας κινήσεις της διανοίας, 
όπως θέλη, 

αλλά κυριεύεται από αιχμαλωσίαν κατ’εκείνην την ώραν, 
και οδηγείται υπ’αυτής εκεί, 
όπου δεν ηξεύρει! 

Αλλά ουδέ θέλησιν θέλει έχει τότε, 
ουδέ γνωρίζει,εάν ευρίσκεται εν τω σώματι, 
ή υπάρχη εκτός του σώματος 
κατά την μαρτυρίαν της Γραφής. 

Οι δε κινήσεις αυτού βυθίζονται εις βαθείαν μέθην,
ήτις μόνη κόπτεται εκ του φωτός της Αγίας Τριάδος 
μετά εκπλήξεως ..

και ευρίσκεται εκστατικός 
εις τα ακατάληπτα εκείνα πράγματα, 
τα οποία είναι ανώτερα 
του παρερχόμενου τούτου κόσμου..

 Ολίγοι άνθρωποι ηξιώθησαν της καθαράς προσευχής, 
ως και μόλις ευρίσκεται εις άνθρωπος 
εκ πάσης γενεάς, 
όστις έφτασε δια της χάριτος του Θεού 
εις το μυστήριον εκείνο της θεωρίας, 
εάν υπάρχη δυνατόν να φτάσει τις.
........................................

Ισαάκ Σύρου Ασκητικά Εκδόσεις Ρηγόπουλου.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου