Εικόνα

Εικόνα

Ενας αρχαίος μύθος αναφέρει:

Αφού οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο, φοβήθηκαν ότι ίσως κάποτε ο Ανθρωπος τους επισκιάσει...


Θέλησαν λοιπόν να κρύψουν κάπου το μυστικό της Αθανασίας,

ώστε ο άνθρωπος να μην το βρει ποτέ και να παραμείνει θνητός και αδύναμος...

Ακούστηκαν πολλές απόψεις...

Η πιο σοφή ήταν να το κρύψουν μέσα στην καρδιά του Ανθρώπου γιατί εκεί δεν θα σκεπτόταν να ψάξει ποτε...

Ετσι και έγινε.


Εκτοτε ο Ανθρωπος αναζητα το κλειδί της αθανασίας οπουδήποτε αλλού εκτός από μέσα του...


Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Μπορείτε να καταλάβετε λέξεις με ανακατεμένα γράμματα ;


Μή βιαστείτε να απαντήσετε όχι!

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο.

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαίζ δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμέτενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο. Το ξρέω ότι ενίαι δσκύολο να το πεστιέψτε και μροπεί να σας φεανί παλοράγο, αλλά ενίαι ένα πιαδνίγι του εφελάκγου που ατυή τη σγμιτή δεν δαεβζιάι τα γταμάμρα ξωχεστριά, αλλά τη λξέη σαν σνύολο..

Τορεμρό;

Έρευνες που έγιναν στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, αναφέρουν ότι μπορούμε να διαβάσουμε ολόκληρο κείμενο χωρίς πρόβλημα, ακόμη κι αν τα γράμματα είναι ανακατεμένα. Δεν παίζει ρόλο με ποια σειρά είναι ανακατεμένα τα γράμματα σε μια λέξη, αρκεί το πρώτο και το τελευταίο γράμμα να είναι στη σωστή θέση.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν διαβάζει κάθε γράμμα χωριστά, αλλά τη λέξη σαν σύνολο.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου