Εικόνα

Εικόνα

Ενας αρχαίος μύθος αναφέρει:

Αφού οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο, φοβήθηκαν ότι ίσως κάποτε ο Ανθρωπος τους επισκιάσει...


Θέλησαν λοιπόν να κρύψουν κάπου το μυστικό της Αθανασίας,

ώστε ο άνθρωπος να μην το βρει ποτέ και να παραμείνει θνητός και αδύναμος...

Ακούστηκαν πολλές απόψεις...

Η πιο σοφή ήταν να το κρύψουν μέσα στην καρδιά του Ανθρώπου γιατί εκεί δεν θα σκεπτόταν να ψάξει ποτε...

Ετσι και έγινε.


Εκτοτε ο Ανθρωπος αναζητα το κλειδί της αθανασίας οπουδήποτε αλλού εκτός από μέσα του...


Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Μακάριος Ανήρ


Μακάριος ανήρ, ος ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών,
και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη,
και επι καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν.

Αλλά ή εν τω νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού,
και εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός.

Και έσται ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων,
ό τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρώ αυτού ,
και το φύλλον αυτού ουκ απορρυήσεται
και πάντα, όσα αν ποιεί κατευοδωθήσεται.

Ουχ ούτως οι ασεβείς, ουχ ούτως,
αλλ' ή ωσεί χνούς, ον εκρίπτει ο άνεμος από προσώπου της γής.

Δια τούτο ουκ αναστήσονται  ασεβείς εν κρίσει,
ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων.

Οτι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων, και οδός ασεβών απόλειται

                                                                    Δαυίδ, Πρώτος ψαλμός
                                                        Εκδόσεις, Το Περιβόλι της Παναγιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου