Εικόνα

Εικόνα

Ενας αρχαίος μύθος αναφέρει:

Αφού οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο, φοβήθηκαν ότι ίσως κάποτε ο Ανθρωπος τους επισκιάσει...


Θέλησαν λοιπόν να κρύψουν κάπου το μυστικό της Αθανασίας,

ώστε ο άνθρωπος να μην το βρει ποτέ και να παραμείνει θνητός και αδύναμος...

Ακούστηκαν πολλές απόψεις...

Η πιο σοφή ήταν να το κρύψουν μέσα στην καρδιά του Ανθρώπου γιατί εκεί δεν θα σκεπτόταν να ψάξει ποτε...

Ετσι και έγινε.


Εκτοτε ο Ανθρωπος αναζητα το κλειδί της αθανασίας οπουδήποτε αλλού εκτός από μέσα του...


Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Το γνώθι Σαυτόν. Αγιος Νεκτάριος

Η επίγνωσις του Εαυτού είναι η πρώτιστη τω ανθρώπω υποχρέωσις.

Ο άνθρωπος ως ον λογικόν ηθικώς, ελεύθερον και θρησκευτικόν

είναι όν υψηλής περιωπής και προώρισται ίνα αποβεί όμοιον τω Θεώ,

κατ'εικόνα του Οποίου επλάσθη,

και γένηται κοινωνός της Θείας Αγαθότητας και Μακαριότητας.


Αλλ' ίνα αποβή ομοίωμα θείον ,

οφείλει πρωτίστως να επιγνώ Εαυτόν.
Ανευ της Εαυτού επιγνώσεως

πλανάται εν τοις σκεψεσιν αυτού,

κατακυριεύεται υπο ποικίλων παθών,

τυραννείται υπο σφοδρών επιθυμιών,

τυρβάζει περί πολλά και μάταια

και διανύει βίον ανώμαλον, άτακτον, πολυπράγμονα,

σφαλλόμενος εν πάσι,

παραπαίων εν τη οδώ,

κλονούμενος εν εκάστι βήματι

και προσκόπτει και πίπτει και συντρίβεται.
Ο αγνοών Εαυτόν αγνοεί και τον Θεόν.

Ο δε Αγνοών τον Θεόν αγνοεί την Άλήθειαν και την φύσην των πραγμάτων...

Οίεται είναι τι μέγα , μηδαμινός ων,

και επαίρεται , ταπεινός ων.


Αγίου Νεκταρίου ''Το γνώθι σαυτόν''
Εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου